Nguyễn Ngọc Hoàng Nhi

Nguyễn Ngọc Hoàng Nhi

(Hoàng Tử)

Tổng số km đã chạy: 125km

Thành tích

Huy chương Save The Mekong 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Save The Mekong 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Save The Mekong

Save The Mekong

  • Kết quả: 115.4km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

  • Kết quả: 9.5km / 100km
  • Còn 90.5km nữa