Trần Đỗ Khương

Trần Đỗ Khương

(Khương VLong)

Tổng số km đã chạy: 102km

Thành tích

Huy chương Save The Mekong 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Save The Mekong 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Save The Mekong

Save The Mekong

  • Kết quả: km / km
  • Còn 0km nữa
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

  • Kết quả: km / km
  • Còn 0km nữa