Dang Van Khoa

Dang Van Khoa

(Khoa Dang)

Tổng số km đã chạy: 190km

Thành tích

Huy chương Save The Mekong 100km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 100km

Huy chương Save The Mekong 100km
Huy chương Brave Đà Nẵng 100km

Đã tham gia cuộc đua:

Save The Mekong

Save The Mekong

  • Kết quả: km / km
  • Còn 0km nữa
Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

  • Kết quả: 11.1km / 100km
  • Còn 88.9km nữa
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

  • Kết quả: 104.6km / 100km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

  • Kết quả: km / km
  • Còn 0km nữa
Bản lĩnh Việt Nam

Bản lĩnh Việt Nam

  • Kết quả: 26.9km / 100km
  • Còn 73.1km nữa