Nguyễn Thành Luân

Nguyễn Thành Luân

(NGUYENLUAN)

Thành tích

Huy chương Save The Mekong 20km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 20km

Huy chương Save The Mekong 20km

Đã tham gia cuộc đua:

Save The Mekong

Save The Mekong

  • Kết quả: 36.5km / 20km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

  • Kết quả: 0km / 20km
  • Còn 20km nữa
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

  • Kết quả: 21.8km / 50km
  • Còn 28.2km nữa