Do Binh

Do Binh

(Do binh)

Thành tích

Huy chương Save The Mekong 10km

Huy chương chứng nhận runner đã hoàn thành cự ly 10km

Huy chương Save The Mekong 10km
Huy chương Brave Đà Nẵng 50km

Đã tham gia cuộc đua:

Save The Mekong

Save The Mekong

  • Kết quả: 11.1km / 10km
  • Hoàn thành: Đã hoàn thành
Brave Đà Nẵng

Brave Đà Nẵng

  • Kết quả: 0km / 50km
  • Còn 50km nữa