Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ

Vạn Bước Chân, Triệu Lần Chia Sẻ

Tổng quãng đường của giải: 12.363km

Chúc mừng
156 Runners
đã hoàn thành cuộc đua

Kết quả

Runners
Thành tích tốt nhất

Tốc độ tốt nhất

Roby
Roby

Roby

Roby
Roby

Roby

Roby
Roby

Roby

4
Roby

Roby

5
Roby

Roby

6
Roby

Roby

7
Roby

Roby

8
Roby

Roby

9
Roby

Roby

10
Roby

Roby

11
Roby

Roby

12
Roby

Roby

13
Roby

Roby

14
Roby

Roby

15
Roby

Roby

16
Roby

Roby

17
Roby

Roby

18
Roby

Roby

19
Roby

Roby

Xem thêm
Group
Thành tích tốt nhất

Tổng số km chạy nhiều nhất

Hoi Buk Fong 0 thành viên

0km
Xem thêm
Finisher
Hoàn thành cuộc thi

Tỷ lệ phần trăm thành viên hoàn thành

80%

80%

156/ 193 Runners

Quỹ Hy vọng

4.800.000 vnđ
12%

0 40.000.000

Số người: 192

Nội dung giải