Vạn bước chân, triệu lần chia sẻ

Vạn bước chân, triệu lần chia sẻ

Cuộc đua đang diễn ra

Kết quả

Cập nhật -8 :-2
Runner
Thành tích tốt nhất

Pace tốt nhất

Biện Thức
Biện Thức

Biện Thức

04' 43" /km
nguyenletramy
nguyenletramy

nguyenletramy

04' 56" /km
Tony Bui
Tony Bui

Tony Bui

05' 12" /km
4
Tram NDP

Tram NDP

06' 19" /km
5
Tam Ho

Tam Ho

06' 29" /km
Xem thêm
Group
Thành tích tốt nhất

Tổng số km chạy nhiều nhất

ECQ 14 thành viên

850.4km

D21 đi muôn nơi 6 thành viên

362.8km

SRC - Sunday Running Club 3 thành viên

219.9km
4

TOYOTA say no Corona 3 thành viên

173.1km
5

FPT Online 6 thành viên

133.1km
Xem thêm
Finisher
Hoàn thành cuộc thi

Tỷ lệ phần trăm thành viên hoàn thành

39%

39%

77/ 193 Runner

Quỹ Hy vọng

4.800.000 vnđ
12%

0 40.000.000

Số người: 192

Nội dung giải chạy