TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

Tổng quãng đường của giải: 326.252km

Chúc mừng
2.294 Runner
đã hoàn thành cuộc đua

Kết quả

Runner

Tổng số km chạy nhiều nhất

Quỳnh Hoa

Quỳnh Hoa 08' 35" /km, 0.9km

95.6km
Thao Fansipan

Thao Fansipan 07' 39" /km, 0km

257.7km
PTT

PTT 05' 38" /km, 0km

100.9km
Linh Linh

Linh Linh 09' 27" /km, 0km

42.7km
TaoThiPhuongLinh1603

TaoThiPhuongLinh1603 08' 53" /km, 0.5km

68.4km
Xem thêm
Group

Trung bình tổng km của nhóm

Mickey Runners 483.9 km / 2 người

241.9km

Maxport Runner Crews 226.4 km / 1 người

226.4km

Panda Warriors 394.4 km / 2 người

197.2km
4

Cẩm Phả - Run For Life 574.2 km / 3 người

191.4km
5

Hòa Khánh Runners 534.9 km / 3 người

178.3km
Xem thêm
Finisher
Hoàn thành cuộc thi

Tỷ lệ phần trăm thành viên hoàn thành

31%

31%

2.294/ 7.239 Runner

Nội dung giải chạy