TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

Tổng quãng đường của giải: 326.252km

Chúc mừng
2.291 Runners
đã hoàn thành cuộc đua

Kết quả

Runner

Tổng số km chạy nhiều nhất

Zero

Zero 02' 01" /km, 0km

Phuong

Phuong 20' 00" /km, 0km

Lona nart

Lona nart 04' 16" /km, 0km

Nguyễn Tu

Nguyễn Tu 37' 20" /km, 0km

Ngô Hùng Mạnh 20194112

Ngô Hùng Mạnh 20194112 257' 23" /km, 0km

HuongCL

HuongCL 29' 10" /km, 0km

Tán Minh Mẫn

Tán Minh Mẫn 06' 40" /km, 0.5km

31/03/2020
Xuân Huy

Xuân Huy 08' 26" /km, 5.6km

31/03/2020
Bé Trâu

Bé Trâu 07' 50" /km, 3km

31/03/2020
Bi

Bi 15' 59" /km, 4.3km

31/03/2020
Diana Tran

Diana Tran 07' 11" /km, 5km

31/03/2020
Thực Mắm

Thực Mắm 04' 48" /km, 11km

31/03/2020
Nguyễn linh

Nguyễn linh 05' 30" /km, 0km

31/03/2020
Phùng phan

Phùng phan 07' 25" /km, 7.7km

31/03/2020
khainguyen

khainguyen 06' 49" /km, 3.6km

31/03/2020
Linh Lai Vũ

Linh Lai Vũ , 0km

Luong VR

Luong VR 15' 52" /km, 0km

Tiềm Long

Tiềm Long 01' 43" /km, 0km

Tuan Co

Tuan Co 00' 01" /km, 0km

Ginstar

Ginstar 12' 13" /km, 21km

31/03/2020
Group

Trung bình tổng km của nhóm

Plasma 140.4 km / 7 người

20.1km

KMS Runners 1494.9 km / 27 người

55.4km

Panda Warriors 394.4 km / 2 người

197.2km
4

ECQ 490.7 km / 8 người

61.3km
5

CVTORC 1617.2 km / 13 người

124.4km
Xem thêm
Finisher
Hoàn thành cuộc thi

Tỷ lệ phần trăm thành viên hoàn thành

31%

31%

2.291/ 7.239 Runner

Nội dung giải