TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

TÔI AN TOÀN - I'M SAFE, FEAR OFF RUN ON

Tổng quãng đường của giải: 326.252km

Chúc mừng
2.291 Runners
đã hoàn thành cuộc đua

Kết quả

Runner

Tổng số km chạy nhiều nhất

Nguyễn Tu

Nguyễn Tu 37' 20" /km, 0km

Ngô Hùng Mạnh 20194112

Ngô Hùng Mạnh 20194112 257' 23" /km, 0km

Zero

Zero 02' 01" /km, 0km

Phuong

Phuong 20' 00" /km, 0km

Lona nart

Lona nart 04' 16" /km, 0km

HuongCL

HuongCL 29' 10" /km, 0km

Tán Minh Mẫn

Tán Minh Mẫn 06' 40" /km, 0.5km

31/03/2020
Xuân Huy

Xuân Huy 08' 26" /km, 5.6km

31/03/2020
Bé Trâu

Bé Trâu 07' 50" /km, 3km

31/03/2020
Bi

Bi 15' 59" /km, 4.3km

31/03/2020
Diana Tran

Diana Tran 07' 11" /km, 5km

31/03/2020
Thực Mắm

Thực Mắm 04' 48" /km, 11km

31/03/2020
Nguyễn linh

Nguyễn linh 05' 30" /km, 0km

31/03/2020
Phùng phan

Phùng phan 07' 25" /km, 7.7km

31/03/2020
khainguyen

khainguyen 06' 49" /km, 3.6km

31/03/2020
Tiềm Long

Tiềm Long 01' 43" /km, 0km

Tuan Co

Tuan Co 00' 01" /km, 0km

Linh Lai Vũ

Linh Lai Vũ , 0km

Luong VR

Luong VR 15' 52" /km, 0km

Ginstar

Ginstar 12' 13" /km, 21km

31/03/2020
Group

Trung bình tổng km của nhóm

Chạy - Đạp - Đúc 291 km / 8 người

36.4km

Linkhay Runners 1576.4 km / 16 người

98.5km

SacombankRunners Club 1165 km / 34 người

34.3km
4

CÙNG RÈN LUYỆN 4974.5 km / 66 người

75.4km
5

Hòa Khánh Runners 534.9 km / 3 người

178.3km
Xem thêm
Finisher
Hoàn thành cuộc thi

Tỷ lệ phần trăm thành viên hoàn thành

31%

31%

2.291/ 7.239 Runner

Nội dung giải