Thương về miền Trung

Thương về miền Trung

Hạn đăng ký còn

Kết quả

Cập nhật 3 :7
Runner
Thành tích tốt nhất

Pace tốt nhất

Lê Quang Tân
Lê Quang Tân

Lê Quang Tân

03' 29" /km
Ngoc Anh
Ngoc Anh

Ngoc Anh

03' 50" /km
Vương Phạm
Vương Phạm

Vương Phạm

03' 53" /km
4
Ngọc

Ngọc

04' 00" /km
5
Tvuasha

Tvuasha

04' 35" /km
Xem thêm
Group
Thành tích tốt nhất

Tổng số km chạy nhiều nhất

Viettel Myanmar (Mytel) 79 thành viên

7115.7km

Hải Dương Runner 25 thành viên

2661.2km

SacombankRunners Club 25 thành viên

2536.5km
4

Nhóm chạy bộ VOV 19 thành viên

2097.3km
5

LDC VN 48 thành viên

1836.2km
Xem thêm
Nội dung giải chạy