Sharing together

Sharing together

Hạn đăng ký còn

Tổng quãng đường của giải: 29.895km

Kết quả

Cập nhật -13 :-35
Runners
Thành tích tốt nhất

Tốc độ tốt nhất

Sao
Sao

Sao

05' 05" /km
AnhTuan
AnhTuan

AnhTuan

06' 11" /km
Ngoc Khanh
Ngoc Khanh

Ngoc Khanh

06' 55" /km
4
Thao P

Thao P

09' 53" /km
Group
Thành tích tốt nhất

Tổng số km chạy nhiều nhất

Cộng Đồng Chạy Bộ (R4S) 5 thành viên

1370.7km

BSR RUNNER CLUB 1 thành viên

1164.1km

AmsRunners 1 thành viên

854.9km
4

PQPOC Runners 3 thành viên

746.2km
5

CÙNG RÈN LUYỆN 1 thành viên

610.8km
Xem thêm
Nội dung giải