Run For Pride

Run For Pride

Tổng quãng đường của giải: 9.066km

Chúc mừng
665 Runners
đã hoàn thành cuộc đua

Kết quả

Runners
Thành tích tốt nhất

Tốc độ tốt nhất

Đức Huy - PCST
Đức Huy - PCST

Đức Huy - PCST

03' 03" /km
hungdinh-DLTP
hungdinh-DLTP

hungdinh-DLTP

03' 13" /km
Do hau hon
Do hau hon

Do hau hon

04' 15" /km
4
YenLinh

YenLinh

04' 42" /km
5
Mai

Mai

04' 50" /km
Xem thêm
Group
Thành tích tốt nhất

Số người hoàn thành nhiều nhất

Cộng Đồng Chạy Bộ (R4S) 61 thành viên

10

East Saigon Runners - ESR 10 thành viên

7

84RACE 12 thành viên

1
4

Adidas Runners Saigon 24 thành viên

3
5

NEU Runners and Friends - NRF 14 thành viên

4
Xem thêm
Nội dung giải