Ride safe, stay safe

Ride safe, stay safe

Tổng quãng đường của giải: 92.589km

Chúc mừng
127 Riders
đã hoàn thành cuộc đua

Kết quả

Riders
Thành tích tốt nhất

Tốc độ tốt nhất

Hoà Jackey
Hoà Jackey

Hoà Jackey

32.7km/h
Tuấn Nguyên Anh
Tuấn Nguyên Anh

Tuấn Nguyên Anh

31.5km/h
Việt Anh
Việt Anh

Việt Anh

29.5km/h
4
Bình Linhcom

Bình Linhcom

25.5km/h
5
Cuong Vo

Cuong Vo

22.9km/h
Xem thêm
Group
Thành tích tốt nhất

Tổng số km chạy nhiều nhất

XE ĐẠP ANH QUÂN NGHỆ AN 9 thành viên

6950.5km

Hội Xe đạp Đông Hà 8 thành viên

4674.2km

Xe đạp K19 16 thành viên

777.1km
4

Hue Citadel Runners 6 thành viên

704km
5

Vòng Vòng Sài Gòn 33 thành viên

675.1km
Xem thêm
Nội dung giải