Ride safe, stay safe

Ride safe, stay safe

Cuộc đua đang diễn ra

Tổng quãng đường của giải: 54.953km

Kết quả

Cập nhật 5 :30
Riders
Thành tích tốt nhất

Tốc độ tốt nhất

Việt Anh
Việt Anh

Việt Anh

29km/h
Cuong Vo
Cuong Vo

Cuong Vo

23.4km/h
Thịnh
Thịnh

Thịnh

22.2km/h
4
Bình Trần

Bình Trần

21.9km/h
5
Tuấn Nguyên Anh

Tuấn Nguyên Anh

21.7km/h
Xem thêm
Group
Thành tích tốt nhất

Tổng số km chạy nhiều nhất

XE ĐẠP ANH QUÂN NGHỆ AN 9 thành viên

4680.6km

Hội Xe đạp Đông Hà 8 thành viên

2570.6km

Cộng Đồng Chạy Bộ (R4S) 38 thành viên

607.4km
4

Hue Citadel Runners 6 thành viên

500.3km
5

Phu My Hung Runners 12 thành viên

365.7km
Xem thêm
Nội dung giải