Màu Xanh Hy Vọng

Màu Xanh Hy Vọng

Tổng quãng đường của giải: 86.723km

Chúc mừng
686 Runners
đã hoàn thành cuộc đua

Kết quả

Runners
Thành tích tốt nhất

Tốc độ tốt nhất

Xem thêm
Group
Thành tích tốt nhất

Tổng số km chạy nhiều nhất

VietinBank - BSC Warrior 53 thành viên

5240.2km

Cộng đồng chạy bộ hồ Đền Lừ 27 thành viên

1915.3km

CÙNG RÈN LUYỆN 15 thành viên

1802.4km
4

SacombankRunners Club 23 thành viên

1709.6km
5

adidas Runners Saigon 24 thành viên

1488.8km
Xem thêm
Nội dung giải