Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

Tổng quãng đường của giải: 47.607km

Chúc mừng
370 Runners
đã hoàn thành cuộc đua

Kết quả

Runners
Thành tích tốt nhất

Tốc độ tốt nhất

Trịnh Hòa
Trịnh Hòa

Trịnh Hòa

05' 33" /km
Toan Cao
Toan Cao

Toan Cao

05' 44" /km
Snitch1509
Snitch1509

Snitch1509

05' 50" /km
4
NhocX

NhocX

06' 11" /km
5
ducanhit1988

ducanhit1988

06' 15" /km
Xem thêm
Group
Thành tích tốt nhất

Tổng số km chạy nhiều nhất

Quang Ngai Runners 11 thành viên

1275.4km

CLJOC RUNNERS 9 thành viên

813.3km

AmsRunners 10 thành viên

801km
4

Kho bạc Nhà nước Đắk Lắk 1 thành viên

682.9km
5

NRF - N.E.U Runners and Friends 7 thành viên

667.3km
Xem thêm
Nội dung giải