Eat Clean - Eat Safe

Eat Clean - Eat Safe

Tổng quãng đường của giải: 47.607km

Chúc mừng
370 Runners
đã hoàn thành cuộc đua

Kết quả

Runners
Thành tích tốt nhất

Tốc độ tốt nhất

Trịnh Hòa
Trịnh Hòa

Trịnh Hòa

05' 33" /km
Toan Cao
Toan Cao

Toan Cao

05' 44" /km
Snitch1509
Snitch1509

Snitch1509

05' 50" /km
Xem thêm
Group
Thành tích tốt nhất

Tổng số km chạy nhiều nhất

Quang Ngai Runners 11 thành viên

1275.4km

Cộng Đồng Chạy Bộ (R4S) 16 thành viên

872.5km

CLJOC RUNNERS 9 thành viên

813.3km
4

AmsRunners 10 thành viên

801km
5

Kho bạc Nhà nước Đắk Lắk 1 thành viên

682.9km
Xem thêm
Nội dung giải