Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Cùng miền Tây vượt hạn mặn

Tổng quãng đường của giải: 318.716km

Chúc mừng
3.290 Runners
đã hoàn thành cuộc đua

Kết quả

Runners
Thành tích tốt nhất

Tốc độ tốt nhất

Xem thêm
Group
Thành tích tốt nhất

Tổng số km chạy nhiều nhất

Cộng Đồng Chạy Bộ (R4S) 140 thành viên

8934.7km

Công ty Điện lực Bạc Liêu 457 thành viên

8525.9km

Trung Sơn Pharma mở rộng 253 thành viên

6991.4km
4

Công ty Điện lực Bến Tre 142 thành viên

5144.7km
5

3T 91-94 PTTH HN 82 thành viên

4906.4km
Xem thêm
Nội dung giải