Chiến Dịch Nơ Hồng

Chiến Dịch Nơ Hồng

Chúc mừng
693 Runners
đã hoàn thành cuộc đua

Kết quả

Runners
Thành tích tốt nhất

Tốc độ tốt nhất

Trần Thị Hương Giang
Trần Thị Hương Giang

Trần Thị Hương Giang

03' 48" /km
THANH THIET
THANH THIET

THANH THIET

04' 02" /km
Tran Duy Linh
Tran Duy Linh

Tran Duy Linh

04' 59" /km
4
Sơn Đồ gỗ

Sơn Đồ gỗ

05' 03" /km
5
Huy Strongly

Huy Strongly

05' 12" /km
Group
Thành tích tốt nhất

Số người hoàn thành nhiều nhất

Việt Hóa Nông - VIETAGRO 34 thành viên

34

Diamond Island Runners Club 18 thành viên

13

Run for IT 13 thành viên

9
4

Grasshopper Adventures 14 thành viên

9
5

VietinBank - BSC Warrior 12 thành viên

9
Xem thêm
Nội dung giải