Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

Tổng quãng đường của giải: 222.433km

Chúc mừng
1.828 Runners
đã hoàn thành cuộc đua

Kết quả

Runners
Thành tích tốt nhất

Tốc độ tốt nhất

Doku
Doku

Doku

03' 25" /km
Xem thêm
Group
Thành tích tốt nhất

Tổng số km chạy nhiều nhất

Cộng Đồng Chạy Bộ (R4S) 147 thành viên

10869.6km

FPT Runner 47 thành viên

4694.3km

Bộ Khoa học Công nghệ 134 thành viên

3904km
4

adidas Runners Saigon 36 thành viên

3860.3km
5

IStride - VNUIS Runners Club 86 thành viên

2555.3km
Xem thêm
Finisher
Hoàn thành cuộc thi

Tỷ lệ phần trăm thành viên hoàn thành

50%

50%

1.828/ 3.595 Runners

Nội dung giải