Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

Tổng quãng đường của giải: 222.433km

Chúc mừng
1.828 Runners
đã hoàn thành cuộc đua

Kết quả

Runners
Thành tích tốt nhất

Tốc độ tốt nhất

Su19
Su19

Su19

03' 03" /km
Khánh
Khánh

Khánh

03' 20" /km
Doku
Doku

Doku

03' 25" /km
4
Hệ nguyễn

Hệ nguyễn

03' 35" /km
5
Nguyễn Duy Tuyến

Nguyễn Duy Tuyến

03' 38" /km
Xem thêm
Group
Thành tích tốt nhất

Tổng số km chạy nhiều nhất

Bộ Khoa học Công nghệ 134 thành viên

3904km

IStride - VNUIS Runners Club 86 thành viên

2555.3km

Quang Ngai Runners 20 thành viên

2488.5km
4

NRF - N.E.U Runners and Friends 24 thành viên

2289.3km
5

Đại học Mỏ - Địa chất Runners & Friends (HUMG R&F) 14 thành viên

1955.7km
Xem thêm
Finisher
Hoàn thành cuộc thi

Tỷ lệ phần trăm thành viên hoàn thành

50%

50%

1.828/ 3.595 Runners

Nội dung giải