Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

Tổng quãng đường của giải: 222.433km

Chúc mừng
1.828 Runners
đã hoàn thành cuộc đua

Kết quả

Runners
Thành tích tốt nhất

Tốc độ tốt nhất

Xem thêm
Group
Thành tích tốt nhất

Tổng số km chạy nhiều nhất

Bộ Khoa học Công nghệ 134 thành viên

3904km

IStride - VNUIS Runners Club 86 thành viên

2555.3km

Quang Ngai Runners 20 thành viên

2488.5km
4

NRF - N.E.U Runners and Friends 24 thành viên

2289.3km
5

Đại học Mỏ - Địa chất Runners & Friends (HUMG R&F) 14 thành viên

1955.7km
Xem thêm
Finisher
Hoàn thành cuộc thi

Tỷ lệ phần trăm thành viên hoàn thành

50%

50%

1.828/ 3.595 Runners

Nội dung giải