Chạy để sáng tạo

Chạy để sáng tạo

Hạn đăng ký còn

Tổng quãng đường của giải: 214.534km

Kết quả

Cập nhật 14 :43
Runner
Thành tích tốt nhất

Pace tốt nhất

Su19
Su19

Su19

03' 03" /km
Khánh
Khánh

Khánh

03' 20" /km
Doku
Doku

Doku

03' 25" /km
4
Hệ nguyễn

Hệ nguyễn

03' 35" /km
5
Voi Còi

Voi Còi

03' 41" /km
Xem thêm
Group
Thành tích tốt nhất

Tổng số km chạy nhiều nhất

Cộng Đồng Chạy Bộ (R4S) 147 thành viên

10359.8km

FPT Runner 47 thành viên

4669.9km

Bộ Khoa học Công nghệ 134 thành viên

3891.2km
4

adidas Runners Saigon 36 thành viên

3701.5km
5

IStride - VNUIS Runners Club 86 thành viên

2555.3km
Xem thêm
Finisher
Hoàn thành cuộc thi

Tỷ lệ phần trăm thành viên hoàn thành

47%

47%

1.715/ 3.595 Runner

Nội dung giải chạy