• 764 VĐV

  • 31 Nhóm

  • 53 ngày đua

Cập nhật: 9 :6

Sắp xếp theo tốc độ chạy

Phạm Việt Thắng
Phạm Việt Thắng

Phạm Việt Thắng

38.3km/h
Long Bui
Long Bui

Long Bui

35km/h
Tri Nguyen
Tri Nguyen

Tri Nguyen

28.5km/h
4
Khoa Tran

Khoa Tran

27.8km/h
5
Nguyễn Duy Việt Anh

Nguyễn Duy Việt Anh

26.7km/h
6
CAO THẢO

CAO THẢO

26.4km/h
7
THPT ML_12A08_ Phạm Thị Trang

THPT ML_12A08_ Phạm Thị Trang

23.3km/h
8
Doraemon

Doraemon

23.1km/h
9
THPT ML_10A3_Hồ Cẩm Tú

THPT ML_10A3_Hồ Cẩm Tú

22.2km/h
10
Nguyễn Minh Anh

Nguyễn Minh Anh

21.4km/h
11
Baont365

Baont365

20.2km/h
12
Lê Thị Bích Ngọc 10A10

Lê Thị Bích Ngọc 10A10

19.6km/h
13
THPT Mê Linh_10A01_Phạm Thị Minh Anh

THPT Mê Linh_10A01_Phạm Thị Minh Anh

19.5km/h
14
Hồng Ngọc

Hồng Ngọc

18.9km/h
15
Nguyễn Ánh Apple

Nguyễn Ánh Apple

18.8km/h
16
Chi

Chi

18.8km/h
17
Br. Binh

Br. Binh

18.2km/h
18
Tuấn Nguyên Anh

Tuấn Nguyên Anh

18.2km/h
19
Chơn Anh

Chơn Anh

18.1km/h
20
Truc Hoang

Truc Hoang

17.7km/h
21
Nguyễn Thanh Ngân

Nguyễn Thanh Ngân

17.5km/h
22
THPTML_Phương Hiền_10A10

THPTML_Phương Hiền_10A10

17.4km/h
23
THPT ML - 10A5 - Phạm Thu Hường

THPT ML - 10A5 - Phạm Thu Hường

17.3km/h
24
HuynhVy

HuynhVy

17.3km/h
25
Trung Đức

Trung Đức

17.2km/h
26
Vinh Quang

Vinh Quang

17.1km/h
27
THPTML_10A10_Nguyễn Thị Thu Hiền

THPTML_10A10_Nguyễn Thị Thu Hiền

17km/h
28
THPTML_10A3-Nguyễn Minh Huyền

THPTML_10A3-Nguyễn Minh Huyền

16.8km/h
29
THPTML-10A10_Phùng Ngọc Ánh

THPTML-10A10_Phùng Ngọc Ánh

16.8km/h
30
Nguyễn Vương Toán

Nguyễn Vương Toán

16.7km/h