• 2.938 VĐV

  • 173 Nhóm

  • 21 ngày đua

Sắp xếp theo tốc độ chạy

Hoà Jackey
Hoà Jackey

Hoà Jackey

32.7km/h
Tuấn Nguyên Anh
Tuấn Nguyên Anh

Tuấn Nguyên Anh

31.5km/h
Việt Anh
Việt Anh

Việt Anh

29.5km/h
4
Bình Linhcom

Bình Linhcom

25.5km/h
5
Cuong Vo

Cuong Vo

22.9km/h
6
Mr Hiển NĐ

Mr Hiển NĐ

22.5km/h
7
Thịnh

Thịnh

22.2km/h
8
Bình Trần

Bình Trần

21.9km/h
9
Lô Cốt Là Ta

Lô Cốt Là Ta

21.5km/h
10
Trần Phương Hồng Hạnh

Trần Phương Hồng Hạnh

20.6km/h
11
Nguyễn Văn Thông

Nguyễn Văn Thông

20.3km/h
12
Nguyễn Trọng Chung

Nguyễn Trọng Chung

20.2km/h
13
Thanh10701

Thanh10701

19.7km/h
14
Duc Phan

Duc Phan

19.6km/h
15
Dương Trọng Nghĩa

Dương Trọng Nghĩa

19.5km/h
16
Nhân Nguyễn

Nhân Nguyễn

19.4km/h
17
PHAN

PHAN

18.7km/h
18
Sam set

Sam set

18.5km/h
19
HungCT

HungCT

18.5km/h
20
Nguyen Hoai

Nguyen Hoai

18.4km/h
21
tiendatts

tiendatts

18.3km/h
22
Tuend

Tuend

18km/h
23
Nguyen Sang

Nguyen Sang

17.3km/h
24
Nguyễn Hồng Quang

Nguyễn Hồng Quang

17km/h
25
Cuong Le

Cuong Le

16.7km/h
26
Tham Nguyen

Tham Nguyen

16.3km/h
27
Thao Fansipan

Thao Fansipan

15.8km/h
28
Nguyễn Vương Toán

Nguyễn Vương Toán

15.5km/h
29
Minh Hằng CCL

Minh Hằng CCL

15km/h
30
Pham Dinh Dieu

Pham Dinh Dieu

14.9km/h