• 2.938 VĐV

  • 173 Nhóm

  • 21 ngày đua

Sắp xếp theo số km đã chạy

XE ĐẠP ANH QUÂN NGHỆ AN 9 thành viên

6950.5km

Hội Xe đạp Đông Hà 8 thành viên

4674.2km

Xe đạp K19 16 thành viên

777.1km
4

Cộng Đồng Chạy Bộ (R4S) 38 thành viên

736.6km
5

Hue Citadel Runners 6 thành viên

704km
6

Vòng Vòng Sài Gòn 33 thành viên

675.1km
7

Phu My Hung Runners 12 thành viên

606.8km
8

Hai Phong Runners 4 thành viên

445.6km
9

BHR - Biên Hoà Runners 9 thành viên

405.6km
10

Home Credit Việt Nam 5 thành viên

346.1km
11

Ride for Beer 9 thành viên

324.8km
12

SANHRONG CYCLING 10 thành viên

322km
13

73 Club 1 thành viên

318.3km
14

An Phú Park Runners 3 thành viên

313km
15

HVN BIKE CLUB 16 thành viên

311km
16

Maxport Runner Crews 2 thành viên

273km
17

Biker NN 9 thành viên

263.8km
18

Lào Cai Runners 1 thành viên

258.2km
19

CMTVR 2 thành viên

238.6km
20

Vinh Runners 1 thành viên

226km
21

Song Minh Runner 3 thành viên

196km
22

HUFLIT 1 thành viên

178.4km
23

IPG Runners 2 thành viên

176.4km
24

Công ty Điện lực Bình Thuận 1 thành viên

152.4km
25

EVNGENCO2 1 thành viên

152.4km
26

DANA VELO 5 thành viên

142.3km
27

Hồ Lộn Team 2 thành viên

111.2km
28

SIG Vietnam 2 thành viên

109.7km
29

CÙNG RÈN LUYỆN 12 thành viên

109km
30

Dak Lak Runners 3 thành viên

106.5km