• 2.938 VĐV

  • 173 Nhóm

  • 21 ngày đua

Sắp xếp theo số km đã chạy

XE ĐẠP ANH QUÂN NGHỆ AN 9 thành viên

6950.5km

Hội Xe đạp Đông Hà 8 thành viên

4674.2km

Xe đạp K19 16 thành viên

777.1km
4

Hue Citadel Runners 6 thành viên

704km
5

Vòng Vòng Sài Gòn 33 thành viên

675.1km
6

BHR - Biên Hoà Runners 9 thành viên

405.6km
7

Home Credit Việt Nam 5 thành viên

346.1km
8

Ride for Beer 9 thành viên

324.8km
9

SANHRONG CYCLING 10 thành viên

322km
10

73 Club 1 thành viên

318.3km
11

An Phú Park Runners 3 thành viên

313km
12

HVN BIKE CLUB 16 thành viên

311km
13

Maxport Runner Crews 2 thành viên

273km
14

Biker NN 9 thành viên

263.8km
15

Lào Cai Runners 1 thành viên

258.2km
16

CMTVR 2 thành viên

238.6km
17

Vinh Runners 1 thành viên

226km
18

Song Minh Runner 3 thành viên

196km
19

HUFLIT 1 thành viên

178.4km
20

IPG Runners 2 thành viên

176.4km
21

Công ty Điện lực Bình Thuận 1 thành viên

152.4km
22

EVNGENCO2 1 thành viên

152.4km
23

DANA VELO 5 thành viên

142.3km
24

SIG Vietnam 2 thành viên

109.7km
25

Dak Lak Runners 3 thành viên

106.5km
26

Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai 3 thành viên

102.2km
27

Cào Cào Adventures 57 thành viên

98.8km
28

Đạm Phú Mỹ - PVFCCo Runners 3 thành viên

86km