• 6.237 VĐV

  • 280 Nhóm

  • 72 ngày đua

Sắp xếp theo số km đã chạy

Việt Hóa Nông - VIETAGRO 93 thành viên

21161.4km

PVCFC RUNNERS - PHÂN BÓN CÀ MAU 187 thành viên

11606.2km

Cộng Đồng Chạy Bộ (R4S) 124 thành viên

9840.4km
4

An Phú Park Runners 37 thành viên

7947.1km
5

Đạm Phú Mỹ - PVFCCo Runners 99 thành viên

6695km
6

Phu My Hung Runners 72 thành viên

5904.6km
7

adidas Runners Saigon 60 thành viên

5652.4km
8

SAIGON RÙA 40 thành viên

4842.9km
9

BIDV RUNNER 71 thành viên

4660.4km
10

Awesome running team 74 thành viên

4347.2km
11

vrs VietAdjusters 28 thành viên

4110.9km
12

VBRC - VungTau Beach Running Club 28 thành viên

3552.8km
13

VIETINBANK RUNNERS 37 thành viên

3011km
14

Quang Ngai Runners 23 thành viên

2992.9km
15

Trường Đại học Dầu khí VN - PVU 21 thành viên

2516.5km
16

Bảo Việt Runner 23 thành viên

2351.1km
17

BHR - Biên Hoà Runners 24 thành viên

2347.8km
18

SHTP Runners Saigon 14 thành viên

2203.1km
19

Home Credit Việt Nam 216 thành viên

2196.8km
20

East Saigon Runners - ESR 13 thành viên

2004.7km
21

Tek-experts Runners 34 thành viên

1936.2km
22

VKL Runners 9 thành viên

1854.7km
23

Hồ Lộn Team 11 thành viên

1794.8km
24

Trung Sơn Pharma mở rộng 38 thành viên

1785.8km
25

TH Runner & Biker 18 thành viên

1772.4km
26

SRC - Sunday Running Club 17 thành viên

1701.5km
27

VCBTFC 76 thành viên

1632.5km
28

FPT Runner 18 thành viên

1627.5km
29

Ecoba ENT 44 thành viên

1596.9km
30

KMS Runners 19 thành viên

1525.2km