• 5.324 VĐV

  • 265 Nhóm

  • 67 ngày đua

Cập nhật: 13 :35

Sắp xếp theo số km đã chạy

Cộng Đồng Chạy Bộ (R4S) 111 thành viên

5605km

An Phú Park Runners 37 thành viên

5048.5km

Phu My Hung Runners 67 thành viên

3854.7km
4

adidas Runners Saigon 60 thành viên

3771.7km
5

BIDV RUNNER 69 thành viên

3183.2km
6

vrs VietAdjusters 28 thành viên

2748.2km
7

SAIGON RÙA 34 thành viên

2423.1km
8

VBRC - VungTau Beach Running Club 26 thành viên

2324.8km
9

VIETINBANK RUNNERS 36 thành viên

2088.4km
10

Quang Ngai Runners 22 thành viên

2039.7km
11

Awesome running team 68 thành viên

1965.7km
12

Bảo Việt Runner 23 thành viên

1728.6km
13

Trường Đại học Dầu khí VN - PVU 21 thành viên

1693.1km
14

BHR - Biên Hoà Runners 24 thành viên

1458km
15

PVCFC RUNNERS - PHÂN BÓN CÀ MAU 83 thành viên

1411.4km
16

SHTP Runners Saigon 14 thành viên

1376.2km
17

Hồ Lộn Team 11 thành viên

1249.2km
18

VKL Runners 9 thành viên

1246.3km
19

East Saigon Runners - ESR 12 thành viên

1239.7km
20

TH Runner & Biker 18 thành viên

1166.9km
21

SRC - Sunday Running Club 16 thành viên

1060.1km
22

KMS Runners 18 thành viên

1057.9km
23

FPT Runner 17 thành viên

1044.9km
24

MobiRun 15 thành viên

1046km
25

CHI Group 25 thành viên

959.6km
26

VCBTFC 46 thành viên

957.3km
27

NRF - N.E.U Runners and Friends 11 thành viên

911.4km
28

Runners Rùa 15 thành viên

900.5km
29

Đại học Mỏ - Địa chất Runners & Friends (HUMG R&F) 7 thành viên

898.5km
30

Trung Sơn Pharma mở rộng 33 thành viên

891.2km