• 3.595 VĐV

  • 200 Nhóm

  • 44 ngày đua

Cập nhật: 12 :15

Sắp xếp theo số km đã chạy

Cộng Đồng Chạy Bộ (R4S) 147 thành viên

10359.8km

FPT Runner 47 thành viên

4669.9km

Bộ Khoa học Công nghệ 134 thành viên

3891.2km
4

adidas Runners Saigon 36 thành viên

3701.5km
5

IStride - VNUIS Runners Club 86 thành viên

2555.3km
6

Quang Ngai Runners 20 thành viên

2488.5km
7

NRF - N.E.U Runners and Friends 24 thành viên

2198.6km
8

Đại học Mỏ - Địa chất Runners & Friends (HUMG R&F) 14 thành viên

1930.6km
9

THAINGUYEN Runners 10 thành viên

1918.9km
10

Quang Binh Runners 15 thành viên

1809.5km
11

CÙNG RÈN LUYỆN 15 thành viên

1796.3km
12

East Saigon Runners - ESR 11 thành viên

1776.2km
13

SHTP Runners Saigon 12 thành viên

1620.2km
14

AmsRunners 14 thành viên

1545.2km
15

VietinBank - BSC Warrior 20 thành viên

1500.7km
16

iRace & Những Người Bạn 11 thành viên

1427.3km
17

VBRC - VungTau Beach Running Club 17 thành viên

1408.1km
18

3T 91-94 PTTH HN 17 thành viên

1365.3km
19

Phu My Hung Runners 14 thành viên

1217.2km
20

Quảng Trị Runners 11 thành viên

1214.1km
21

VNPT CAO BẰNG 5 thành viên

1135km
22

SacombankRunners Club 16 thành viên

1132.8km
23

TCR - Thanh Cong Runners 10 thành viên

1124.8km
24

84RACE 15 thành viên

1102.2km
25

Hồ Lộn Team 9 thành viên

1070.9km
26

FPT Online Runners 23 thành viên

979km
27

Hai Phong Runners 10 thành viên

913.5km
28

MobiRun 18 thành viên

901.7km
29

Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM 50 thành viên

817.2km
30

5h30 12 thành viên

816.7km