• 3.595 VĐV

  • 200 Nhóm

  • 44 ngày đua

Sắp xếp theo số km đã chạy

Cộng Đồng Chạy Bộ (R4S) 147 thành viên

10869.6km

FPT Runner 47 thành viên

4694.3km

Bộ Khoa học Công nghệ 134 thành viên

3904km
4

adidas Runners Saigon 36 thành viên

3860.3km
5

IStride - VNUIS Runners Club 86 thành viên

2555.3km
6

Quang Ngai Runners 20 thành viên

2488.5km
7

NRF - N.E.U Runners and Friends 24 thành viên

2289.3km
8

Đại học Mỏ - Địa chất Runners & Friends (HUMG R&F) 14 thành viên

1955.7km
9

THAINGUYEN Runners 10 thành viên

1918.9km
10

East Saigon Runners - ESR 11 thành viên

1870.9km
11

CÙNG RÈN LUYỆN 15 thành viên

1820.7km
12

Quang Binh Runners 15 thành viên

1814.4km
13

SHTP Runners Saigon 12 thành viên

1620.2km
14

AmsRunners 14 thành viên

1557.6km
15

VietinBank - BSC Warrior 20 thành viên

1500.7km
16

iRace & Những Người Bạn 11 thành viên

1494km
17

VBRC - VungTau Beach Running Club 17 thành viên

1408.1km
18

3T 91-94 PTTH HN 17 thành viên

1365.3km
19

Phu My Hung Runners 14 thành viên

1348.1km
20

Quảng Trị Runners 11 thành viên

1282.8km
21

SacombankRunners Club 16 thành viên

1228.7km
22

TCR - Thanh Cong Runners 10 thành viên

1166.2km
23

VNPT CAO BẰNG 5 thành viên

1141.1km
24

84RACE 15 thành viên

1114.3km
25

Hồ Lộn Team 9 thành viên

1070.9km
26

FPT Online Runners 23 thành viên

980.7km
27

MobiRun 18 thành viên

974.4km
28

Hai Phong Runners 10 thành viên

938.7km
29

BHR - Biên Hoà Runners 8 thành viên

922.4km