• 1.155 VĐV

  • 59 Nhóm

  • 39 ngày đua

Sắp xếp theo số km đã chạy

Đối tác_PGD Trung Kính 90 thành viên

13515.3km

Đối tác_Hành chính nhân sự 53 thành viên

9151.2km

VCBTFC 130 thành viên

8671km
4

VCB.Running Club 44 thành viên

4709.3km
5

Đối tác_PGD Hàng Vải 32 thành viên

4218.4km
6

VCBHN_Khách hàng bán lẻ 29 thành viên

3354.6km
7

Đối tác_Khách hàng bán lẻ 23 thành viên

3311km
8

VCBHN_Dịch vụ khách hàng Tổ chức 21 thành viên

3263km
9

B2L Runner 18 thành viên

2896.7km
10

VCBHN_Khách hàng doanh nghiệp 1 25 thành viên

2263.3km
11

VCBHN_PGD Trung Kính 12 thành viên

1485.5km
12

VCBHN_Hành chính nhân sự 13 thành viên

1375.1km
13

VCBHN_Khách hàng doanh nghiệp 2 17 thành viên

1304.6km
14

VCBHN_Quản lý nợ 21 thành viên

1209.7km
15

VCBHN_Dịch vụ khách hàng Thể nhân 20 thành viên

1161.5km
16

Đối tác_Tổng hợp 6 thành viên

1029.6km
17

VCBHN_Ban giám đốc 6 thành viên

1002.3km
18

VCBHN_PGD Nguyễn Chánh 10 thành viên

1000km
19

VCBHN_PGD Linh Đàm 17 thành viên

887.8km
20

VCBHN_PGD Trương Định 10 thành viên

690.3km
21

RC- CHU VAN AN 9396 10 thành viên

680.2km
22

Đối tác_Ban giám đốc 6 thành viên

645.6km
23

VCBHN_Tổng hợp 10 thành viên

627.7km
24

Đối tác_Quản lý nợ 13 thành viên

526.2km
25

VCBHN_PGD Nguyễn Du 12 thành viên

519.5km
26

VCBHN_Kế toán 9 thành viên

489km
27

VCBHN_PGD Yết Kiêu 13 thành viên

480.9km
28

Đối tác_PGD Yết Kiêu 1 thành viên

421.4km
29

Đối tác_Khách hàng doanh nghiệp 2 3 thành viên

391.1km
30

Đối tác_PGD Trương Định 2 thành viên

378.7km