• 1.675 VĐV

  • 132 Nhóm

  • 28 ngày đua

Sắp xếp theo số km đã chạy

Cộng Đồng Chạy Bộ (R4S) 51 thành viên

2772.1km

Vietcombank CN Hà Nội & Friends 52 thành viên

1881.7km

adidas Runners Saigon 20 thành viên

1512.8km
4

Quang Ngai Runners 9 thành viên

1266.7km
5

VKL Runners 11 thành viên

1146.1km
6

84RACE 13 thành viên

1090km
7

Đại Bàng Lửa 17 thành viên

1067km
8

ECQ 24 thành viên

988.7km
9

University RUN 7 thành viên

917.7km
10

TCR - Thanh Cong Runners 9 thành viên

891.3km
11

CÙNG RÈN LUYỆN 7 thành viên

798km
12

Phu My Hung Runners 9 thành viên

766.7km
13

Quang Binh Runners 11 thành viên

708.9km
14

Quảng Trị Runners 6 thành viên

672.2km
15

SacombankRunners Club 13 thành viên

666km
16

SRC - Sunday Running Club 11 thành viên

665.5km
17

NRF - N.E.U Runners and Friends 12 thành viên

645.7km
18

Hồ Lộn Team 6 thành viên

548.1km
19

VBRC - VungTau Beach Running Club 10 thành viên

547.5km
20

Nhậu quên lối về 17 thành viên

546km
21

Nhóm chạy bộ VOV 7 thành viên

510.3km
22

AmsRunners 7 thành viên

497.4km
23

TOTO Runner 5 thành viên

496.8km
24

Đại học Mỏ - Địa chất Runners & Friends (HUMG R&F) 8 thành viên

491.2km
25

NDCSA Runners & Friends 4 thành viên

464.7km
26

BHR - Biên Hoà Runners 6 thành viên

429.7km
27

PVCFC RUNNERS - PHÂN BÓN CÀ MAU 4 thành viên

365.9km
28

THAINGUYEN Runners 2 thành viên

337.5km
29

SHTP Runners Saigon 4 thành viên

328km
30

CLB Chạy bộ Bắc Giang - 98Runners 2 thành viên

327km