• 1.065 VĐV

  • 138 Nhóm

  • 53 ngày đua

Sắp xếp theo số km đã chạy

Đại học Mỏ - Địa chất Runners & Friends (HUMG R&F) 13 thành viên

1367.7km

PVCFC RUNNERS - PHÂN BÓN CÀ MAU 10 thành viên

1157.3km

CÀ MAU RUNNING CLUB 14 thành viên

872.7km
4

Quang Ngai Runners 8 thành viên

816.5km
5

BSR RUNNER CLUB 3 thành viên

704.1km
6

VBRC - VungTau Beach Running Club 5 thành viên

563.9km
7

5K RUN 6 thành viên

517km
8

Quảng Trị Runners 4 thành viên

504.3km
9

EWIRUNNER 1 thành viên

468.8km
10

NRF - N.E.U Runners and Friends 7 thành viên

422.6km
11

EVN Running Team 4 thành viên

413.4km
12

3T 91-94 PTTH HN 6 thành viên

409.5km
13

Fadil Runner 5 thành viên

399.2km
14

Hue Citadel Runners 3 thành viên

388.1km
15

Đạm Phú Mỹ - PVFCCo Runners 4 thành viên

348.4km
16

BHR - Biên Hoà Runners 3 thành viên

333.9km
17

THAINGUYEN Runners 4 thành viên

319.5km
18

CVTORC 2 thành viên

317.4km
19

Công ty Điện lực Đồng Tháp 3 thành viên

316.8km
20

East Saigon Runners - ESR 4 thành viên

272.4km
21

PTSR (Phú Thọ Stadium Runners) 3 thành viên

258.3km
22

NDCSA Runners & Friends 2 thành viên

247.7km
23

University RUN 2 thành viên

239km
24

BIDV RUNNER 6 thành viên

237.1km