• 2.010 VĐV

  • 134 Nhóm

  • 35 ngày đua

Sắp xếp theo số km đã chạy

Vietcombank CN Hà Nội & Friends 63 thành viên

4118.8km

TCR - Thanh Cong Runners 34 thành viên

3948.8km

AmsRunners 32 thành viên

3465.7km
4

Cộng Đồng Chạy Bộ (R4S) 42 thành viên

3432.3km
5

adidas Runners Saigon 24 thành viên

2339.4km
6

NRF - N.E.U Runners and Friends 27 thành viên

2250.1km
7

9396 Hanoi Runners 20 thành viên

1659.8km
8

Green Star Runners 10 thành viên

1633km
9

Quang Ngai Runners 11 thành viên

1502.5km
10

Hồ Lộn Team 10 thành viên

1394.5km
11

VBRC - VungTau Beach Running Club 15 thành viên

1354.7km
12

Phu My Hung Runners 11 thành viên

1304.8km
13

SacombankRunners Club 15 thành viên

1215.6km
14

Quảng Trị Runners 7 thành viên

1166.3km
15

Quang Binh Runners 6 thành viên

1165.9km
16

Chu Văn An 9396 12 thành viên

1133.2km
17

84RACE 13 thành viên

1099.5km
18

THAINGUYEN Runners 8 thành viên

1053.3km
19

University RUN 7 thành viên

978.9km
20

Đại học Mỏ - Địa chất Runners & Friends (HUMG R&F) 14 thành viên

939.2km
21

SRC - Sunday Running Club 10 thành viên

898.9km
22

NDCSA Runners & Friends 7 thành viên

863.8km
23

DaNang Runners Club 9 thành viên

845km
24

iRace & Những Người Bạn 5 thành viên

797.4km
25

CÙNG RÈN LUYỆN 5 thành viên

770.6km
26

Nhóm chạy bộ VOV 6 thành viên

660.4km
27

Hai Phong Runners 4 thành viên

622.2km
28

Bảo Việt Runner 7 thành viên

597.9km
29

Đại Bàng Lửa 5 thành viên

542km
30

FPT Online Runners 15 thành viên

536.2km