• 1.990 VĐV

  • 128 Nhóm

  • 21 ngày đua

Sắp xếp theo số km đã chạy

NRF - N.E.U Runners and Friends 45 thành viên

1909.7km

Vinh Runners 23 thành viên

1448.9km

Cộng Đồng Chạy Bộ (R4S) 39 thành viên

1433.5km
4

adidas Runners Saigon 28 thành viên

1224.8km
5

CÙNG RÈN LUYỆN 23 thành viên

1149.4km
6

Quang Binh Runners 25 thành viên

1141.7km
7

CÀ MAU RUNNING CLUB 32 thành viên

1060.5km
8

Vietlott 53 thành viên

852.6km
9

PVCFC RUNNERS - PHÂN BÓN CÀ MAU 24 thành viên

843.3km
10

iRace & Những Người Bạn 12 thành viên

842.2km
11

Quảng Trị Runners 10 thành viên

724.7km
12

NDCSA Runners & Friends 8 thành viên

677.5km
13

Đại học Mỏ - Địa chất Runners & Friends (HUMG R&F) 18 thành viên

634.3km
14

Hồ Lộn Team 11 thành viên

631.1km
15

VBRC - VungTau Beach Running Club 12 thành viên

603.6km
16

211 HHT 9 thành viên

597.6km
17

Yêu Chạy Bộ - Running for Fitness 13 thành viên

482.8km
18

Quang Ngai Runners 7 thành viên

456.9km
19

84RACE 8 thành viên

446km
20

FPT Runner 9 thành viên

397.4km
21

SacombankRunners Club 12 thành viên

389.4km
22

University RUN 9 thành viên

367.9km
23

FPT Online Runners 15 thành viên

352.3km
24

SRC - Sunday Running Club 9 thành viên

326.9km
25

CQT Running Club 5 thành viên

305.3km
26

BIDV RUNNER 8 thành viên

280.9km
27

Home Credit Việt Nam 10 thành viên

271.5km
28

HPE Runners 10 thành viên

268.7km
29

DaNang Runners Club 9 thành viên

265.9km
30

CLB Chạy bộ Bắc Giang - 98Runners 4 thành viên

250.4km