• 775 VĐV

  • 96 Nhóm

  • 14 ngày đua

Sắp xếp theo số km đã chạy

Quang Ngai Runners 14 thành viên

1046km

SHTP Runners Saigon 10 thành viên

898.4km

Đại học Mỏ - Địa chất Runners & Friends (HUMG R&F) 12 thành viên

775.2km
4

SacombankRunners Club 9 thành viên

645km
5

VBRC - VungTau Beach Running Club 10 thành viên

511.3km
6

AmsRunners 4 thành viên

487.4km
7

Hồ Lộn Team 8 thành viên

481.9km
8

Cộng Đồng Chạy Bộ (R4S) 8 thành viên

478.5km
9

NRF - N.E.U Runners and Friends 5 thành viên

474.9km
10

Quảng Trị Runners 4 thành viên

377km
11

SRC - Sunday Running Club 6 thành viên

349.8km
12

Ờ-mây-VNE-Gút-chóp 10 thành viên

346.7km
13

adidas Runners Saigon 6 thành viên

339.8km
14

iRace & Những Người Bạn 3 thành viên

334.8km
15

84RACE 6 thành viên

262.8km
16

CLB Chạy bộ Bắc Giang - 98Runners 2 thành viên

257.8km
17

Yêu Chạy Bộ - Running for Fitness 7 thành viên

243.8km
18

Nhóm chạy bộ VOV 2 thành viên

231.4km
19

University RUN 4 thành viên

227.8km
20

VietinBank - BSC Warrior 3 thành viên

208km
21

Hai Phong Runners 3 thành viên

199.5km
22

Hải Dương Runner 4 thành viên

198.1km
23

Việt Hóa Nông - VIETAGRO 3 thành viên

197.9km
24

CÙNG RÈN LUYỆN 4 thành viên

191.1km
25

Tien Phuoc Running Club 6 thành viên

190.4km
26

TCR - Thanh Cong Runners 3 thành viên

186.2km
27

AMIGOS Runners Club 6 thành viên

183.4km
28

VIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG 3 thành viên

181.3km
29

BeeRun 4 thành viên

172.9km