• 2.239 VĐV

  • 151 Nhóm

  • 7 ngày đua

Số người hoàn thành cự ly đăng ký

Việt Hoá Nông - VIETAGRO 34 thành viên

34

Diamond Island Runners Club 18 thành viên

12

VietinBank - BSC Warrior 12 thành viên

9
4

Grasshopper Adventures 14 thành viên

7
5

Run for IT 13 thành viên

7
6

VNPT CAO BẰNG 7 thành viên

6
7

Nhóm chạy bộ VOV 8 thành viên

6
8

Home Credit Việt Nam 22 thành viên

6
9

Adidas Runners Saigon 29 thành viên

5
10

FPT - FTI CCD DN1 10 thành viên

5
11

VBRC - VungTau Beach Running Club 12 thành viên

4
12

University RUN 7 thành viên

4
13

TH Runner & Biker 7 thành viên

4
14

Eastern Thu Thiem 4 thành viên

4
15

Contact center - FPT Telecom 5 thành viên

4
16

SRC - Sunday Running Club 10 thành viên

3
17

Your Biggest Enemy Is Yourself 4 thành viên

3
18

Hutech Runners 5 thành viên

3
19

Quang Ngai Runners 15 thành viên

3
20

T&E&Q 5 thành viên

3
21

NÂNG TẦM KỸ SƯ VIỆT 5 thành viên

3
22

CCG 4 thành viên

3
23

SHTP Runners Saigon 5 thành viên

3
24

Cộng Đồng Chạy Bộ (R4S) 20 thành viên

3
25

AmsRunners 5 thành viên

2
26

MWG Runners 16 thành viên

2
27

AMIGOS Runners Club 6 thành viên

2
28

VKL Runners 8 thành viên

2
29

hit hit ha ha 2 thành viên

2
30

VIỆN QUY HOẠCH XÂY DỰNG 3 thành viên

2