• 2.239 VĐV

  • 150 Nhóm

  • 7 ngày đua

Số người hoàn thành cự ly đăng ký

Việt Hoá Nông - VIETAGRO 34 thành viên

34

Diamond Island Runners Club 18 thành viên

13

VietinBank - BSC Warrior 12 thành viên

9
4

Adidas Runners Saigon 29 thành viên

9
5

Run for IT 13 thành viên

9
6

Grasshopper Adventures 14 thành viên

9
7

Home Credit Việt Nam 22 thành viên

8
8

VNPT CAO BẰNG 7 thành viên

7
9

Nhóm chạy bộ VOV 8 thành viên

6
10

Cộng Đồng Chạy Bộ (R4S) 20 thành viên

5
11

FPT - FTI CCD DN1 10 thành viên

5
12

VBRC - VungTau Beach Running Club 12 thành viên

5
13

University RUN 7 thành viên

5
14

Quang Ngai Runners 15 thành viên

5
15

NEU Runners and Friends - NRF 8 thành viên

4
16

TH Runner & Biker 7 thành viên

4
17

Eastern Thu Thiem 4 thành viên

4
18

SRC - Sunday Running Club 10 thành viên

4
19

Contact center - FPT Telecom 5 thành viên

4
20

T&E&Q 5 thành viên

3
21

AMIGOS Runners Club 6 thành viên

3
22

FPT Online Runners 13 thành viên

3
23

Your Biggest Enemy Is Yourself 4 thành viên

3
24

CCG 4 thành viên

3
25

SacombankRunners Club 29 thành viên

3
26

Hutech Runners 5 thành viên

3
27

TCR - Thanh Cong Runners 4 thành viên

3
28

iRace & Những Người Bạn 5 thành viên

3
29

SHTP Runners Saigon 5 thành viên

3
30

Team Tăng Động 7 thành viên

3