• 1.040 VĐV

  • 107 Nhóm

  • 14 ngày đua

Sắp xếp theo số km đã chạy

Quang Ngai Runners 11 thành viên

1275.4km

CLJOC RUNNERS 9 thành viên

813.3km

AmsRunners 10 thành viên

801km
4

Kho bạc Nhà nước Đắk Lắk 1 thành viên

682.9km
5

NRF - N.E.U Runners and Friends 7 thành viên

667.3km
6

Diamond Island Runners Club 8 thành viên

643.3km
7

Quảng Trị Runners 5 thành viên

563.9km
8

PVCFC RUNNERS - PHÂN BÓN CÀ MAU 7 thành viên

547.6km
9

Cộng đồng chạy bộ hồ Đền Lừ 5 thành viên

530.4km
10

Nhóm chạy bộ VOV 4 thành viên

513.2km
11

VBRC - VungTau Beach Running Club 7 thành viên

423.4km
12

BeeRun 9 thành viên

329km
13

iRace & Những Người Bạn 4 thành viên

292.2km
14

SHTP Runners Saigon 4 thành viên

248.4km
15

VietinBank - BSC Warrior 4 thành viên

239.9km
16

Cần Giuộc Runners Club 4 thành viên

219.3km
17

University RUN 2 thành viên

198.6km
18

SVMC Running Club 2 thành viên

185.2km
19

Hue Citadel Runners 3 thành viên

181.7km
20

VNG RUN CLUB 2 thành viên

175.2km
21

BHR - Biên Hoà Runners 5 thành viên

171.2km
22

CCG 5 thành viên

163km
23

Bắc Ninh Run 2 thành viên

161.1km
24

Team Tăng Động 3 thành viên

151.6km
25

FPT Runner 5 thành viên

147.3km