• 7.239 VĐV

  • 136 Nhóm

  • 26 ngày đua

Plasma 140.4 km / 7 người

20.1km

KMS Runners 1494.9 km / 27 người

55.4km

Panda Warriors 394.4 km / 2 người

197.2km
4

ECQ 490.7 km / 8 người

61.3km
5

CVTORC 1617.2 km / 13 người

124.4km
6

NÂNG TẦM KỸ SƯ VIỆT 2500.2 km / 35 người

71.4km
7

NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG 1005.4 km / 10 người

100.5km
8

SVTIN RUNNER 438.3 km / 5 người

87.7km
9

DaNang Runners Club 3756.4 km / 49 người

76.7km
10

ldr.vn 274.7 km / 4 người

68.7km
11

FPT Runner 1786.3 km / 25 người

71.5km
12

CLB Chạy bộ Bắc Giang - 98Runners 151.7 km / 2 người

75.9km
13

VCB South Runners 1919.1 km / 17 người

112.9km
14

CÀ MAU RUNNING CLUB 533 km / 10 người

53.3km
15

SNR (Sài Gòn - Hà Nội Running) 679.1 km / 9 người

75.5km
16

adidas Runners Saigon 982.3 km / 18 người

54.6km
17

Team Tăng Động 2724.1 km / 26 người

104.8km
18

Maxport Runner Crews 226.4 km / 1 người

226.4km
19

Queer Dudes 44.1 km / 2 người

22km
20

HYUNDAI FORKLIFT VIETNAM 55.5 km / 10 người

5.5km
21

Hue Citadel Runners 869.3 km / 6 người

144.9km
22

Petrolimex Thừa Thiên Huế 172 km / 1 người

172km
23

BA RIA-VUNG TAU CUSTOMS RUNNING CLUB (BVCRC) 2045.1 km / 22 người

93km
24

Chim non mê chạy 198.3 km / 3 người

66.1km
25

FPT Online Runners 1197.4 km / 66 người

18.1km
26

TOTO Runner 23.2 km / 1 người

23.2km
27

Grasshopper Adventures 73.1 km / 1 người

73.1km
28

Hồ Lộn Team 4826.7 km / 77 người

62.7km
29

iRace & Những Người Bạn 171.8 km / 3 người

57.3km
30

MRC - Run For Health 143.7 km / 3 người

47.9km