• 7.239 VĐV

  • 138 Nhóm

  • 26 ngày đua

Mickey Runners 483.9 km / 2 người

241.9km

Maxport Runner Crews 226.4 km / 1 người

226.4km

Panda Warriors 394.4 km / 2 người

197.2km
4

Cẩm Phả - Run For Life 574.2 km / 3 người

191.4km
5

Hòa Khánh Runners 534.9 km / 3 người

178.3km
6

Petrolimex Thừa Thiên Huế 172 km / 1 người

172km
7

Hue Citadel Runners 869.3 km / 6 người

144.9km
8

Le Societé de Hội 420.5 km / 3 người

140.2km
9

Hải Dương Runner 1869.2 km / 14 người

133.5km
10

Chu Văn An 1997 - 2000 1063.3 km / 8 người

132.9km
11

Systech Marathon 1276.1 km / 10 người

127.6km
12

CVTORC 1617.2 km / 13 người

124.4km
13

Mettler Toledo 246.8 km / 2 người

123.4km
14

Gelexia 123 km / 1 người

123km
15

D21 đi muôn nơi 967.2 km / 8 người

120.9km
16

Danang Airport Runners 823.7 km / 7 người

117.7km
17

SAIGON RUA 2822.1 km / 24 người

117.6km
18

Run n Beer 465.3 km / 4 người

116.3km
19

TaPiLu team – IT Techcombank 115.3 km / 1 người

115.3km
20

VCB South Runners 1919.1 km / 17 người

112.9km
21

TingTing Runners 111.8 km / 1 người

111.8km
22

STRONGER AND HAPPIER 527.2 km / 5 người

105.4km
23

Team Tăng Động 2724.1 km / 26 người

104.8km
24

K39neu runners and friends 2892.8 km / 28 người

103.3km
25

Mekong Delta Runners 2026.9 km / 20 người

101.3km
26

BHR - Biên Hoà Runners 2228 km / 22 người

101.3km
27

NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG 1005.4 km / 10 người

100.5km
28

Linkhay Runners 1576.4 km / 16 người

98.5km
29

IT Vingroup 386.7 km / 4 người

96.7km
30

VNU Will Run 1735.6 km / 18 người

96.4km